REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 2017-06-02T10:34:59+00:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Cotton Cafe jest prowadzony przez firmę:

WAM Wiesław Lasota
ul. Sołtysowicka 19C
51-168 Wrocław

NIP: PL6911043230 
REGON: 021326389

Raiffeisen Bank Polska s.a.,
nr rachunku: 56 1750 0012 0000 0000 3189 1337

nazywaną dalej „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zawarcie umowy następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Termin realizacji zamówień produktów oznaczonych jako dostępne na magazynie wynosi do 10 dni roboczych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w wyjątkowych przypadkach i po uprzedzeniu Klienta o tym fakcie. 

5. Zakupiony towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany za pośrednictwem wybranego przewoźnika i na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacjach niezależnych od siebie. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i zwróci mu całość środków przekazanych na realizację zamówienia.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres mailowy Sprzedającego.

8. W okresie 10 dni od odebrania zamówionego towaru Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy, przy czym koszt transportu w obie strony ponosi Klient.

9. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty niestandardowe oraz produkty cięte na metry według życzenia Klienta.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. Wszelkie zmiany regulaminu będą przedstawiane w zakładce „O nas” na stronie internetowej cottoncafe.shoplo.com przed ich wejściem w życie. Zmiany wprowadzane będą m.in. w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Klient uzna wcześniejszy regulamin za mniej korzystny od aktualnego, a Sprzedający zaakceptuje zmianę wyboru regulaminu przez Klienta.

15. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by sklep internetowy działał poprawnie we wszystkich najbardziej popularnych przeglądarkach, przy czym oprogramowanie używane przez Klienta może mieć wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek i niniejszego sklepu internetowego, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny lub mailowy Sprzedającego (Małgorzata Lasota Cotton Cafe, al. Wiśniowa 16/2, 53-137 Wrocław, mail: info@cottoncafe.pl). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeśli z jakiegoś powodu produkt kupiony w sklepie internetowym cottoncafe.shoplo.com nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj się z nami pod adresem email: info@cottoncafe.pl Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać problem szybko i z satysfakcją dla obu stron! 🙂

Pamiętaj też, że masz prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni roboczych od daty odebrania przesyłki. Towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony lub w inny sposób uniemożliwiający jego ponowną sprzedaż.

Polityka zwrotu towaru nie dotyczy tkanin ciętych na metry według indywidualnego życzenia Klienta, a także zamówień specjalnych.